הנהלת הקבוצה

   יצחק ג'אן – בעלים ויו"ר                                                                                                               Yitzhak Jan – owner and chairman

   משה ג'אן – מנכ"ל                                                                                                                                                      Moshe Jan – CEO

   יגאל ג'אן – סמנכ"ל תפעול וייצור                                                        Yigal Jan -Deputy Director of operations and production

   איתי ג'אן – מנהל תחום בניה ונדל"ן                                                                               Itai Jan - Real Estate department manager

   בוריס פרידמן – מנהל הנדסה                                                                                               Boris Fridman – Engineering manager   

   שמשון קולבקר – מנהל איכות                                                                                                shimshon kulabker – quality manager

   עופר גדיאן – מנהל צבע ולוגיסטיקה                                                                               Ofer Gadian – paint and logistics manager

   ברנרד בן חמו – מנהל בטיחות                                                                                                 Bernard ben Hemo – safety manager

   עמית רסלר – מנהל כספים                                                                                                                  Amit Resler – finance manager